Payday loans

Wycieraczki samochodowe
ESBANK Bank Spółdzielczy wspiera działania związane z ochroną środowiska. W Banku ruszył właśnie kolejny nabór wniosków o kredyty z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji podnoszących parametry ekologiczne gospodarstw domowych.
Oferta dostępna dla Klientów ESBANKU Banku Spółdzielczego to ekokredyty w ramach trzech programów priorytetowych dla osób fizycznych na lata 2015-2016. Pierwszy dotyczy termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł ciepła i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kolejny związany jest z ochroną wód i dotyczy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Trzeci program skierowany jest do osób zainteresowanych wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych.
 
Maksymalna kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu to 50% kosztów kwalikowanych, przy czym sam kredyt może zostać wykorzystany także na pokrycie kosztów niekwalikowanych. Szansę na dopłatę mająKlienci indywidualni, których nieruchomość znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Nabór wniosków potrwa do 30 września 2016 r.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek Banku, ulokowanych na terenie województwa łódzkiego.

Sprawdź ogłoszenia