Payday loans

ecasa.pl

5 maja 2011r. w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbywa się pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona roli banków rozwoju (development banks w europejskiej gospodarce.

Organizatorem konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, a współorganizatorem Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych (European Association of Public Banks – EAPB. Wśród panelistów znajdują się przedstawiciele dwóch europejskich banków rozwoju, uznanych przez magazyn „Global Finance” za najbezpieczniejsze instytucje finansowe świata.

W konferencji uczestniczy kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji państwowych, instytucji Unii Europejskiej, przedstawiciele zagranicznych banków rozwoju (w tym m.in.: NRW Bank, Finnvera, Hungarian Development Bank, EXIM Bank Hungary, EXIM Bank Romania, Slovene Export and Development Bank, Kommunekredit Denmark oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

W gronie panelistów znajdują się  przedstawiciele następujących instytucji:

    * KfW Bankengruppe (KfW z Niemiec
    * Bank Nederlandse Gementeen (BNG z Holandii
    * Kommunalbanken Norway z Norwegii
    * European PPP Expertise Centre (EPEC
    * European Investment Bank
    * Bank Odbudowy i Rozwoju Chorwacji (HBOR
    * Bulgarian Development Bank (BDB
    * Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank
    * Green Investment Bank – obecnie tworzony bank rozwoju Wielkiej Brytanii
    * Bank Światowy

 
Celem konferencji jest pokazanie, jaką rolę w krajach europejskich odgrywają banki rozwoju, a także przedstawienie sposobów na wzmocnienie ich efektywności, szczególnie w obszarze finansowania infrastruktury po kryzysie. Wśród poruszanych kwestii będzie także przedstawienie banków rozwoju, takich jak BGK, jako narzędzi państwa we wspieraniu partnerstwa publiczno-prywatnego, długoterminowych inwestycji samorządowych oraz efektywnego wdrażania instrumentów finansowych Unii Europejskiej w ramach  takich programów jak: JEREMIE, JESSICA, JASPERS, CIP lub PROGRESS. Rating kredytowy oraz misja publiczna, jaką wypełniają te instytucje, tworzą z nich bezpieczne instrumenty polityki gospodarczej państwa.

Przy okazji kongresu, 6 maja, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych.

Źródło: BGK

Kalkulator lokat