Payday loans

Kredyty konsolidacyjne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem osób nadmiernie zadłużonych. Trudno się dziwić, po uzyskaniu takiego kredytu zamiast kilku rat płacimy tylko jedną, zazwyczaj nawet niższą od kwoty poprzednich kredytów.

Kredyt konsolidacyjnyalior

Alior Bank

Maksymalna suma zobowiązania – Alior bank oferuje kredyt konsolidacyjny bez poręczeń i zabezpieczeń, w wysokości do 150 000 zł (w związku z tym do kredytu ma zastosowanie ustawa o kredycie konsumenckim).

Poza spłatą ustalonych umów i kredytów, Konsument może starać się o pomocniczą sumę kredytu na dowolny cel.

Co ważne, zgodnie z informacjami pokazywanymi na stronie internetowej, Alior Bank akceptuje duży obszar źródeł dochodu: oprócz typowej umowy o pracę honoruje również umowę zlecenia oraz umowę o dzieło.

Maksymalna kwota zobowiązania bez zabezpieczeń dla jednej osoby to 150 000 zł. Jeśli jednakże osoba składająca wniosek we własnym zakresie nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, istnieje opcja poręczenia umowy aż przez 3 poręczycieli.

Kwota przyznanego kredytu: przelewana jest na sprecyzowany rachunek bankowy czy też wypłacana gotówką w oddziale Banku.

Spłata zadłużenia może być w ratach równych lub malejących.

Aby otrzymać kredyt konsolidayjny (Zobacz porównanie kredytów konsolidacyjnych) w Alior Banku nie jest wymagane posiadanie konta w tym Banku.