Payday loans

Szybkie pożyczki kredytmd.pl
Bank Credit Agricole, Carlsberg Polska i firma CSRinfo organizują 20 lutego we Wrocławiu specjalistyczne szkolenie Od idei do wyników: jak mierzyć i komunikować CSR.

 

Idea spotkania pojawiła się w 2013 roku podczas GRI G4 Roadshow – otwartych seminariów organizowanych przez CSRinfo i parterów biznesowych w największych polskich miastach, w tym, we Wrocławiu. Liczna frekwencja podczas seminarium pokazała, że w regionie Górnego i Dolnego Śląska jest potrzeba zorganizowania ciekawego, merytorycznego spotkania na temat komunikacji i mierzenia wpływu społecznego i środowiskowego firm.

 

- Z CSRinfo rozpoczęliśmy współpracę w lipcu 2013 r. Wspólnie zorganizowaliśmy wtedy
we Wrocławiu seminarium, którego tematem były trendy w społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowaniu społecznym. Gdy tylko pojawiła się okazja współpracy przy szkoleniu
z komunikacji i raportowania CSR, bez wahania postanowiliśmy się w nie zaangażować – mówi Izabela Mościcka, dyrektor Departamentu Public Relations w banku Credit Agricole.

-Znalezienie wiarygodnej, sprawdzonej i praktycznej wiedzy na temat skutecznej komunikacji CSR i budowania relacji z interesariuszami stanowi dla wielu firm duże wyzwanie. Dlatego, gdy pojawił się pomysł zorganizowania szkolenia dla firm z regionu, zdecydowaliśmy się go wesprzeć- uzasadnia Jagoda Jastrzębska, Kierownik ds. Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu Carlsberg Polska.

 

- Wspólnie z partnerami postanowiliśmy nadać spotkaniu formę specjalistycznego szkolenia. Formuła ta pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z najciekawszymi praktykami mierzenia i komunikacji CSR w Polsce i na świecie i na zobaczenie jak odnieść je do organizacji, w których na co dzień pracują.- wyjaśnia Liliana Anam, menedżer CSRinfo.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób, które zajmują się w firmach
i organizacjach komunikacją, relacjami inwestorskimi, systemami zarządzania, kwestiami środowiskowymi i CSR. Program szkolenia zainteresuje także studentów i akademików oraz wszystkich, którym bliskie są kwestie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu i wiążą swoją karierę z tą dynamicznie rozwijająca się dziedziną zarządzania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. CSR w firmie: działania a komunikacja:

CSR a PR? Działania a ich komunikacja.

Jak wygląda komunikacja w strukturze zarządzania CSR?

Jak skutecznie komunikować się z interesariuszami?

2. Mierzenie i raportowanie wg standardu GRI:

Monitorowanie wyników strategii, raportowanie na potrzeby Grupy a raportowanie wyników w systemie GRI. Czy można je połączyć?

Jakie są główne komponenty systemu raportowania GRI?

Jak wykorzystuję zasady raportowania do procesu definiowania treści mojego raportu?

Jakie są wskaźniki?

Jak stosuję standard?

3.Skuteczna komunikacja wyników:

Co podnosi czytelność i przejrzystość raportu?

Co zrobić by raport ciekawił a nie nudził?

Jak wykorzystywać różne kanały komunikacji: własne media, społeczne media i tzw. nowe media w komunikacji o wynikach

Co wykorzystują firmy? Jakie są dobre praktyki?

Szczegóły dotyczące dodatkowych korzyści i zasad uczestnictwa znajdują się pod linkiem:

http:www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/4700-o-komunikacji-i-mierzeniu-csr-po-raz-pierwszy-we-wrocawiu

Pożyczka Prywatna Online