Payday loans

Dane dotyczące sprzedaży w Grupie Open Finance wskazują na ożywienie na rynku nieruchomości, szczególnie pierwotnym. Liczba transakcji, w których pośredniczył Home Broker – nieruchomościowa spółka z Grupy Open Finance – wzrosła w pierwszym półroczu 2013 r. o 8 proc. względem analogicznego okresu 2012 r. Łączna wartość sprzedanych w pierwszym półroczu 2013 r. za pośrednictwem Grupy Open Finance produktów finansowych wyniosła 6.115 mln zł.

 

Minione półrocze było kontynuacją dynamicznego wzrostu sprzedaży kredytów gotówkowych; Grupa sprzedała ich ponad 16 razy więcej niż w tym samym okresie 2012 r. Wartość tych produktów to 178 mln zł. Także sprzedaż produktów inwestycyjnych w Grupie zwiększyła się o 5 proc. (względem pierwszego półrocza 2012 r. i wyniosła 3.493 mln zł.

Od stycznia do końca czerwca tego roku największym zainteresowaniem klientów Grupy
Open Finance ponownie cieszyły się depozyty bankowe, w których ulokowano 3.162 mln zł (o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

 

Wartość wolumenów sprzedaży lokat strukturyzowanych, obligacji i funduszy była w minionym półroczu o 39 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 296 mln zł. Za pośrednictwem Grupy Open Finance sprzedanych zostało ponad 42 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ponad 21 razy więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku.

 

Jak zauważa Krzysztof Spyra, prezes Grupy Open Finance: – Nieruchomości są dobrym rozwiązaniem chroniącym naszą inwestycję przed wzrostem inflacji, który w pewnym momencie najprawdopodobniej nastąpi. Widzimy zwiększone zainteresowanie zakupem za gotówkę nieruchomości, traktowanych właśnie jako inwestycja.

 

Grupa Open Finance pośredniczyła od stycznia do końca czerwca 2013 r. w udzieleniu kredytów hipotecznych o wartości 2.444 mln zł.

 

Poza Doradcą Finansowym i Pośrednikiem w Nieruchomościach, do Grupy należą także Open Finance TFI oraz Open Le, czyli spółka znajdująca się w czołówce graczy na polskim rynku ubezpieczeń życiowych. Open TFI z kolei, zarządza już ponad 1,6 mld zł aktywów.

 

Źródło: Open Finance

Pożyczki internetowe