Payday loans

Pożyczki bez zaświadczeń

Jesteśmy świadkiem zmian demograficznych, które nie mają swojego precedensu w historii. Średnia długość życia diametralnie się zwiększa. Rośnie także odsetek osób starszych. Dla seniorów potrzebujących wsparcia w codziennym życiu Mondial Assistance wprowadził „Dependency Program”.

Światowa demografia przechodzi rewolucję, której powodem jest niski poziom urodzin i niski wskaźnik śmiertelności. Prognozy ONZ przewidują, że do roku 2050 w krajach rozwiniętych udział osób powyżej 60. roku życia wzrośnie do 33% z obecnych 22,2%, a średnia wieku wydłuży się z 38,6 roku do 45,5 roku. Jednocześnie wzrasta odsetek seniorów w społeczeństwie. W 2007 r. udział w populacji osób powyżej 60. roku życia wyniósł 17,5%, a powyżej 65. roku życia – 13%. ONZ prognozuje, że w 2050 r. będzie to odpowiednio: 37,9% i 29,8%.

Z raportów wynika, że cywilizacyjny postęp doprowadzi do powiększenia średniej życia nawet o 20 lat. Aby w pełni wykorzystać ten podarowany czas, konieczne jest zapewnienie opieki, dzięki której seniorzy zyskają poczucie bezpieczeństwa w domowym zaciszu.

Właśnie z myślą o osobach starszych Mondial Assistance wdraża na całym świecie Dependency Program, w ramach którego udziela wsparcia medycznego oraz pomocy w codziennych czynnościach. W ramach programów medycznych do dyspozycji seniorów zostały oddane następujące usługi: Telealarm, Telekardiologia, lokalizacja alarmowa (Emergency Geolocalisation oraz program „Przyszywana Córka, Przyszywany Syn” („Rent a Daughter, rent a Son”.

-Każdy z nas chce cieszyć się zdrowiem i poczuciem bezpieczeństwa, a także zapewnić swoim bliskim, zwłaszcza tym starszym, możliwość normalnego funkcjonowania. Dependency Program, stopniowo wdrażany przez Mondial Assistance w kolejnych krajach, umożliwia zapewnienie stałej opieki w domu i pomoc w codziennych sprawach. – tłumaczy Tomasz Frączek, prezes Mondial Assistance.

W krajach Europy Zachodniej dużą popularnością cieszy się usługa Telealarm, która pozwala na wezwanie pomocy jednym przyciśnięciem guzika. We Francji tym serwisem objętych jest 34 000 osób starszych i samotnych. W ich domach zostały zainstalowane specjalne urządzenia alarmowe. W przypadku konieczności wezwania pomocy, wystarczy nacisnąć guzik ratunkowy, który uruchamia alarm w Centrum Operacyjnym Mondial Assistance. Po chwili koordynator podejmuje próbę skontaktowania się z osobom, która uruchomiła alarm, jeśli próba się nie powiedzie, do jej domu zostaje wysłana pomoc.

Na podobnej zasadzie funkcjonuje również, stworzony przez Mondial Assistance, system lokalizacji alarmowej (Emergency Geolocalisation. Przenośne urządzenie, po wciśnięciu guzika alarmowego, pozwala na precyzyjne ustalenie lokalizacji osoby starszej, niezależnie czy znajduje się w kraju czy też zagranicą, oraz wysłanie w to miejsce pomocy.

We Włoszech dużym zainteresowaniem cieszy się program Telekardiologia (Telecardiology. Urządzenia tele-ekg, po naciśnięciu jednego przycisku, poprzez sieć GSM przekazują wyniki badania lekarzowi dyżurującemu na Platformie Medycznej Mondial Assistance. Tam, wyniki są weryfikowane. Jeśli są niepokojące, lekarz Centrum Operacyjnego wykonuje telefon kontrolny do pacjenta i w razie konieczności wysyła karetkę ratunkową.

Z myślą o osobach, które oprócz pomocy medycznej, potrzebują także wsparcia w codziennych czynnościach, Mondial Assistance wdrożył w Stanach Zjednoczonych program „Przyszywana Córka, Przyszywany Syn” (Rent a Daughter, rent a Son. W jego ramach dochodzący opiekunowie towarzyszą osobom starszym w pokonywaniu codziennych trudności – spacerach, praniu, przygotowywaniu posiłków itd.

-Dependency Program to inicjatywa, która stanowi alternatywę dla domów opieki. Dzięki niej osoby starsze, chore i samotne otrzymują możliwość normalnego funkcjonowania we własnych domach. Jednocześnie zyskują pewność, że w każdej chwili mogą liczyć na fachową pomoc. – mówi Tomasz Frączek.
Źródło: PR News

Kredyt bez zaświadczeń