Payday loans

porównanie cen odzieży

Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel doradzała Telekomunikacji Polskiej S.A. i jej spółce celowej – TP S.A. Eurofinance France S.A. (emitentowi obligacji w związku z ustanowieniem oraz realizacją gwarantowanego przez Telekomunikację Polską S.A. programu emisji obligacji (European Medium Term Notes o łącznej wartości 1,5 mld EUR, notowanych na rynku regulowanym w Luksemburgu.

Za sukces w przeprowadzeniu transakcji odpowiadają prawnicy z warszawskiego, londyńskiego i paryskiego biura kancelarii Gide Loyrette Nouel. Ze strony GLN Warszawa: Paweł Grześkowiak – adwokat i partner, Agnieszka Kowalska – radca prawny oraz Marta Karmińska – prawnik. Ze strony GLN Londyn: Michael Doran – adwokat i partner, Richard Pogrel – adwokat oraz Manan Singh – adwokat. Ze strony GLN Paryż: Hubert Merveilleux du Vignaux – partner, Olivier Dauchez – partner, Marc-Etienne Sebire – prawnik oraz Rosetta Ferrere – prawnik.
 
A oto oficjalny komunikat Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.:

Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA informuje, że w dniu 6 maja 2009 r. TPSA oraz spółka celowa Telekomunikacji Polskiej – TPSA Eurofinance France SA podpisały z bankami Societe Generale Corporates & Investment Banking oraz Barclays Capital pełniącymi funkcje Organizatorów i Dealerów oraz z bankami Banca IMI, Bayern LB, BNP PARIBAS, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking, The Royal Bank of Scotland pełniącymi funkcje Dealerów dokumentację, w tym Prospekt Bazowy dotyczącą zorganizowania Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych. W ramach ustanowionego Programu TPSA Eurofinance France SA będzie mogła dokonywać na rynku europejskim emisje papierów dłużnych do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 1.500.000.000 euro. Potencjalne emisje będą przedmiotem obrotu na giełdzie w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange. Wykonanie zobowiązań emitenta – TPSA Eurofinance France SA z tytułu emitowanych papierów dłużnych będzie objęte gwarancją, która zostanie udzielona przez TP SA.
Źródło: Kancelaria Gide Loyrette Nouel

Porównanie cen odzieży