Payday loans

Porównanie pożyczek

Kolejna odsłona Rankingu Jakości Oferty Oszczędnościowej Banków skłania do refleksji. Niezmienne pozostało to, że weryfikuje slogany i zapewnienia, którymi banki raczą nas w każdy możliwy sposób. Niezmienne pozostało również to, że banki wysoko ocenione poprzednio, utrzymują równie wysoki poziom, zaś te z niskimi notami nie równają do najlepszych. To cenna wskazówka.

Ranking Jakości Oferty Oszczędnościowej Banków przygotowany przez Professional Benchmark Consulting weryfikuje rankingi lokat i kont oszczędnościowych, publikowane w prasie oraz Internecie. Uwzględnia także informacje i reklamy pochodzące z oddziałów banków i ich stron internetowych. Dzięki temu obiektywnie przedstawia ofertę produktów finansowych, dostępnych na bieżąco, ale również w ciągu ostatniego roku. Analitycy Professional Benchmark Consulting już po raz piąty porównali oprocentowanie kilkuset lokat z ostatnich 12 miesięcy w 27 bankach (por. Tabela 5, w 3 ujęciach:

Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla klientów lojalnych1 (lokujących aktywnie oszczędności cały czas w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy – por. Tabela 2.

Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla wszystkich klientów (korzystających incydentalnie w ostatnich 12 miesięcy – por. Tabela 3.

Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym oferty banku w ostatnim miesiącu – por. Tabela 4.

Atrakcyjność oferty oszczędnościowej banków prezentuje Tabela 1. Czołówkę tworzą te, które otrzymały po 5 gwiazdek w każdej kategorii, tj. dla klientów regularnie oszczędzających przez ostatnie 12 miesięcy, dla klientów korzystających z oferty w ciągu ostatniego rokui dla wszystkich klientów w lipcu.Tylko dwa banki utrzymały wysoką pozycję: BIZ Bank (dla przypomnienia: nowy FM Bank oraz Getin Noble Bank. Zaledwie na jedną gwiazdkę w każdej kategorii zasłużyły Bank Pocztowy, Pekao SA, Nordea Bank Polska, PKO BP, Citi Handlowy i Deutsche Bank. Ta grupa konsekwentnie okupuje ostatnie miejsca w zestawieniu. W ślad za hasłami reklamowymi nie idzie jakość oferty.

 

Tabela 1. Ranking najlepszych banków do lokowania oszczędności

 

 

5 gwiazdek oznacza bardzo dużą atrakcyjność oferty, 1 gwiazdka – bardzo małą atrakcyjność. Przyznana liczba gwiazdek zależy od liczby otrzymanych punktów w każdej kategorii, dlatego niekiedy łączna ocena nie musi wynikać z prostego uśrednienia oceny dla poszczególnych kategorii.

 

Odsetkowe rozbieżności

Dla klientów regularnie oszczędzających w danym banku w ostatnich 12 miesiącach (lipiec 2013-lipiec 2014, najlepszym wyborem była Idea Bank. Tu można było liczyć na odsetki przekraczające 300 zł, już po potrąceniu podatków, o ile ulokowało się środki na lokacie 12-miesięcznej. Przy takich samych warunkach drugi w kolejności BIZ Bank oferował 300 zł.

 

Reszta dużo poniżej 300 zł. Szczególnie źle – Deutsche Bank – 163 zł. W wariancie 6-miesięcznym najlepiej wypadł Bank Zachodni WBK – 273 zł, wyprzedzając Getin Noble Bank o 1 zł (272 zł. Decydując się na lokatę 3-miesięczną, najlepiej było wybrać Meritum Bank (286 zł, zaś w depozytach bieżących nie miał sobie równych Alior Bank – 292 zł. Rozpoczynający oszczędzanie od najwyżej oprocentowanego produktu i w momencie jego zakończenia wybierający również najlepszą ofertę danego banku, najwięcej skorzystali, decydując się na Meritum, Toyotę oraz BIZ Bank. Tu odsetki wyniosły odpowiednio ok. 315 zł, 301 zł i 300 zł. Za nimi, w grupie tuż poniżej 300 zł Alior Bank i Millenium. Bank Pocztowy (162 zł, Deutsche Bank (167 zł i Pekao S.A. (170 zł zajmują ostatnie miejsca z wyraźną stratą do następnego banku. Wyniki mówią same za siebie (Tabela 2.

 

Tabela 2. Oferta dla klienta lojalnego oszczędzającego przez ostatnie 12 miesięcy (kwota odsetek od depozytu w wysokości 10 tys. zł.

 

 

Powyższe wykresy ilustrują orientacyjną wysokość kwoty uzyskanych odsetek dla klienta, który rozpoczął oszczędzanie w danym banku 12 miesięcy temu, lokując kwotę 10 tys. zł, przy następujących założeniach:

klient rozpoczął oszczędzanie od najlepszej oferty w danym banku i w momencie zakończenia tej oferty również wybrał produkt

o najwyższym oprocentowaniu (spośród lokat 1-12 miesięcznych i dostępnych depozytów bieżących. Tak postępował w ciągu roku, wybierając najlepsze produkty niekoniecznie tak, by zakończyły się one przed upływem badanego roku;

klient rozpoczął oszczędzanie, lokując środki cały czas na koncie oszczędnościowym lub na lokacie terminowej o tym samym okresie trwania lokaty (np. klient trzymał środki 12 miesięcy cały czas na lokatach 3-miesięcznych, otworzył wówczas 4 takie lokaty; klient decydując się na lokaty 6-miesięczne otworzył 2 takie lokaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Atrakcyjność oprocentowania zmierzono w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Pod uwagę wzięto lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, które umożliwiałyby ulokowanie co najmniej 50 tys. zł w ostatnich 12 miesiącach. Ocenie poddano wszystkie dostępne produkty oszczędnościowe (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, dla których maksymalna kwota nie była niższa niż 50 tys. zł w ostatnich 12 miesiącach oraz obliczono, jaką kwotę odsetek otrzymałby klient poszukujący najlepszej oferty (wariant A oraz klient odnawiający depozyt cały czas w określonym okresie oszczędzania (wariant B – poniżej zaprezentowano wariant minimalny, pośredni i maksymalny wraz z przypisaniem okresu lokowania.

 

Za średnie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych najlepsze noty zbierają: Idea Bank, Toyota, Getin, Meritum, BIZ i BGŻ. W takiej samej kolejności jak przed miesiącem. Szczególnie dobrze w depozytach bieżących wypadła Toyota (5,1 proc., w lokatach krótkoterminowych (1-4 miesiące Idea (4,8 proc. i Getin (4,6 proc.. Warto zauważyć, że na tuż za nimi uplasował się Deutsche Bank (4,4 proc., który generalnie wypada słabo. W lokatach średnioterminowych (5-8 miesięcy niewielką przewagę uzyskał BIZ (3,6 proc. i wyniosła ona 0,2 proc. nad grupą banków 3,4 proc.: Idea, Getin, Meritum i Plus Bank. Długoterminowo (9-12 miesięcy najwięcej satysfakcji przysporzyły BIZ i Toyota (3,7 proc., a także Idea (3,6 proc.. Spośród banków ocenionych niżej wyróżnić trzeba, poza wcześniej wspomnianym Deutsche Bankiem, także Citi Handlowy za depozyty bieżące (3,4 proc. i Inteligo za lokaty długoterminowe (3,2 proc.. Najniższe oprocentowanie w porównaniu do pozostałych banków realizowali klienci Pekao SA, PKO BP, Banku Pocztowego, Nordei, BZ WBK i Banku BPS (Tabela 3.

 

Tabela 3. Średnie oprocentowanie w ostatnich 12 miesiącach, czyli atrakcyjność oferty dla klienta korzystającego przypadkowo z oferty banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł.

 

 

Powyższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania oferty w podziale na depozyty bieżące oraz lokaty krótkoterminowe (1-4 miesięczne  w tabeli zaznaczone jako 1-4M, średnioterminowe (5-8 miesięczne zaznaczone jako 5-8M i długoterminowe (9-12 miesięczne lokaty zaznaczone jako 9-12M w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy temu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł, przy założeniu, że w danym miesiącu wybierana jest najlepsza oferta bez względu na kanał dystrybucji i bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków.

 

 

Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania maksymalnych ofert ze wszystkich miesięcy w analizowanych 4 grupach produktowych (depozyty bieżące, lokaty krótko-, średnio- i długoterminowe. Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie poddano wszystkie produkty oszczędnościowe oferowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wyznaczono dla nich w miesiącu maksymalne oprocentowanie w podziale na poszczególne grupy produktów (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, biorąc pod uwagę okres lokowania. Warunkiem wzięcia pod uwagę produktu było saldo lub kwota lokaty  w przedziale 10-50 tys. zł.

 

W przypadku produktów oszczędnościowych, Toyota Bank oraz Getin Noble Bank osiągnęły w lipcu (podobnie jak w maju i czerwcu najlepszy wynik w rachunkach oszczędnościowych dla salda 10 tys. zł: 5,0 proc. Dla porównania – ostatnia w zestawieniu Nordea – 1,5 proc. Pozycję lidera w dziedzinie lokat terminowych 1-36 miesięcy w oddziałach obronił Idea Bank (5,0 proc na 3 miesiące. Idea może także poszczycić się atrakcyjną ofertą 3-miesięcznych lokat w bankowości elektronicznej (5,0 proc.. Tę pozycję dzieli z Meritum Bankiem (5,0 proc. na 2 miesiące i Deutsche Bankiem (5,0 proc. na 2 miesiące. Osiągnięcie Deutsche Banku zwraca uwagę tym bardziej, że w klasyfikacji generalnej wypadł słabo. Wyniki na poziomie 4,5 proc. zanotowały Toyota, Millenium i Getin. Dół tabeli dla Nordei, Pekao S.A., Citi Handlowego, Banku BPS, Deutsche Banku i Banku Pocztowego (Tabela 4. Bank Pocztowy okazał się przy tym najlepszy, jeśli chodzi o lokaty progresywne do 36 miesięcy (4,0 proc., 36 miesięcy.

 

- Z dużym prawdopodobieństwem może okazać się, że już po wakacjach oszczędzanie będzie jeszcze trudniejsze. Analitycy PBC przewidują, że Rada Polityki Pieniężnej w związku z sytuacją na Ukrainie i w Rosji zdecyduje się na co najmniej jedną obniżkę stóp procentowych, a najpewniej będą dwie, we wrześniu i październiku, w łącznej skali 0,5 proc. Będzie to oznaczało obniżkę stawek oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych w bankach, w podobnej skali co obniżka stopy referencyjnej na bazie której banki kalkulują opłacalność produktów oszczędnościowych. O ile teraz atrakcyjne oprocentowanie wynosi 3 – 3,5 proc., o tyle za 2-3 miesiące będzie to 2,5 – 3 proc. Oczywiście, banki będą nam proponowały produkty o wyższym oprocentowaniu, jednak skorzystanie z nich będzie jeszcze mocniej obwarowane dodatkowymi warunkami (założenie ROR, wpłacenie nowych środków lub ograniczone dostepnością (np. lokaty mobile lub w bankowości internetowej albo ograniczenie maksymalnej kwoty lokat- podkreśla Piotr Matuszewski, Prezes Professional Benchmark Consulting.

 

Tabela 4. Oprocentowanie oferty banków w lipcu 2014 (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł.

 

 

Powyższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania 3 najlepszych ofert, w podziale na lokaty terminowe dystrybuowane w oddziałach banków, lokaty terminowe internetowe, lokaty progresywne oraz depozyty bieżące w danym banku w ostatnim analizowanym miesiącu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków.

 

 

Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania najlepszych 3 ofert w analizowanych 4 grupach produktowych (lokaty w bankowości oddziałowej, internetowe, lokaty progresywne i depozyty bieżące. Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie zostały poddane oprocentowania lokat terminowych w bankowości oddziałowej i internetowej, lokaty progresywne oraz konta oszczędnościowe w podziale na okresy lokowania i kwotę lub saldo depozytu. Poniższe wykresy reprezentują jedynie najlepsze oferty. Ocena w tej kategorii została przyznana w oparciu o wszystkie dostępne produkty w ofercie danego banku.

 

Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu

 

 

Professional Benchmark Consulting

Kredyt hipoteczny kalkulator