Payday loans

Pomiędzy elementami umowy pożyczki oraz umowy kredytu następują pewne różnice. Pierwszą elementarną jest forma umowy. Umowa pożyczki generalnie może być zawarta w postaci dowolnej. Co prawda zgodnie z art. 720 ust. 2 Kodeksu cywilnego w przypadku umów o wartości przekraczającej 500 zł powinna być określona pismem, co jednakże wcale nie oznacza, że niedotrzymanie tego wymogu [...]

» Kredyty konsumenckie-kredyt poznań » »