Payday loans

Pomiędzy składnikami umowy pożyczki oraz umowy kredytu występują pewne różnice. Pierwszą bazową jest rodzaj umowy. Umowa pożyczki zasadniczo może być zawarta w postaci dowolnej. Co prawda adekwatnie z art. 720 ust. 2 Kodeksu cywilnego w razie umów o wartości przekraczającej 500 zł powinna być stwierdzona pismem, co jednakże wcale nie oznacza, że niedotrzymanie tego wymogu będzie powodowało nieważność umowy.

Natomiast w przypadku umowy kredytu, zgodnie z art. 69 ust. 2 Prawa bankowego powinna być ona utworzona na piśmie i definiować m.in. strony umowy; cel dla jakiego użyczono kredytu; normy i termin spłaty; wielkość oprocentowania; wysokość prowizji.